Lime Grass
25519 BS Lime Grass

25726_NM_25519_BS_Raumaufnahme.jpg

25726_NM_25519_BS_Raumaufnahme.jpg
Produktinformationen

Lime Grass

25519 BS Lime Grass
Preisgruppe 5
NCS S 1060-G70Y
  • Dekorplatte
  • Schichtstoffplatte
  • Kante
  • Schichtstoffverbundplatte
Dekorplatte

Lime Grass

25519 BS Lime Grass
Preisgruppe 5
  • Dekorplatte
BS Office Structure Oberfläche
2800 x 2070 x 8 mm
2800 x 2070 x 19 mm
Format
Schichtstoffplatte

Lime Grass

25519 BS Lime Grass
Preisgruppe 5
  • Schichtstoffplatte
BS Office Structure Oberfläche
3050 x 1350 x 0,8 mm Format
Kante

Lime Grass

25519 BS Lime Grass
Preisgruppe 5
  • Kante
BS Office Structure Oberfläche
ABS Kante 2,0 x 23 mm Format
Schichtstoffverbundplatte

Lime Grass

25519 BS Lime Grass
Preisgruppe 5
  • Schichtstoffverbundplatte
BS Office Structure Oberfläche
Träger Span P2 & MDF 2780 x 1330 mm
Träger Birke Multiplex Format 2500 x 1250 x 18 mm
Format
Muster bestellen / Anfragen
Anfragen Händlersuche

Produktinformationen

Dekorplatte

Schichtstoffplatte

Kante

Schichtstoffverbundplatte

Muster bestellen / Anfragen

Downloads

Produktinformationen

Dekorplatte

Schichtstoffplatte

Kante

Schichtstoffverbundplatte

Muster bestellen / Anfragen

Downloads